wyszukiwanie zaawansowane
1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Aplikacje mobilne:

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą Projektowanie Graficzne Justyna Stefańczyk / Handlowa Nazwa Użytkowa: Dzika Małpa

Możesz się z nami skontaktować pod poniższymi danymi kontaktowymi:

ul. Pod Kasztanami 67/2,
40-462 Katowice,
Polska
sklep@dzikamalpa.pl

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych przez naszą aplikację mobilną oraz jej użytkowanie przez użytkowników. Zależy nam na ochronie prywatności użytkowników, zwłaszcza dzieci, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe były odpowiednio chronione. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

 1. Gromadzenie informacji

1.1. Dane osobowe: Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku, gdy jesteśmy świadomi, że zbieramy dane osobowe dziecka bez zgody rodziców, podejmiemy niezbędne kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych systemów.

1.2. Dane niewrażliwe: Możemy gromadzić pewne dane niewrażliwe, takie jak informacje o urządzeniu (np. model urządzenia, wersja systemu operacyjnego) i dane dotyczące użytkowania aplikacji (np. statystyki gry, postępy, preferencje użytkownika). Te dane są gromadzone w celu zapewnienia lepszej jakości usług, personalizacji treści i doskonalenia naszej aplikacji.

1.3. Lokalizacja: Aplikacja może uzyskiwać dostęp do informacji o lokalizacji użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych treści lub funkcji, takich jak lokalne wyniki gry. Dane lokalizacyjne są gromadzone wyłącznie w celach funkcjonalnych i nie są udostępniane osobom trzecim.

 1. Wykorzystywanie informacji

2.1. Personalizacja treści: Dane, które gromadzimy, mogą być wykorzystywane do personalizacji treści i dostarczania użytkownikom lepszych doświadczeń związanych z naszą grą. Na przykład, możemy dostosować poziomy trudności lub rekomendować podobne gry w oparciu o preferencje użytkownika.

2.2. Statystyki i analizy: Dane niewrażliwe mogą być używane do przeprowadzania analiz i statystyk dotyczących użytkowania naszej aplikacji. Te informacje pomagają nam lepiej zrozumieć preferencje i zachowania użytkowników, co pozwala nam doskonalić naszą grę.

2.3. Komunikacja z użytkownikami: Możemy korzystać z adresu e-mail podanego przez użytkownika w celu przesyłania powiadomień dotyczących aktualizacji, nowych funkcji gry lub ofert specjalnych. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania tych wiadomości w dowolnym momencie.

 1. Udostępnianie danych

3.1. Nie udostępniamy świadomie żadnych danych osobowych dzieci osobom trzecim bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że jest to wymagane przez prawo.

3.2. Możemy udostępniać dane niewrażliwe, takie jak dane demograficzne czy statystyki użytkowania, w celach badawczych lub marketingowych. Te dane są zawsze przedstawiane w formie zbiorczej i nie pozwalają na identyfikację konkretnych użytkowników.

 1. Bezpieczeństwo danych

4.1. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych i kontrola dostępu, aby chronić dane użytkowników.

 1. Prawa użytkowników

5.1. Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu w dane osobowe swojego dziecka, żądania ich usunięcia lub poprawienia oraz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem [adres e-mail kontaktowy].

 1. Zmiany w polityce prywatności

6.1. Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian poinformujemy użytkowników o tych zmianach za pośrednictwem odpowiednich powiadomień w naszej aplikacji.

 

Sklep

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r., zwane również RODO. Firma Projektowanie graficzne Justyna Stefańczyk jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

Postanowienia ogólne

 • Właścicielem Sklepu Internetowego Dzika Małpa oraz Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym jest firma: Projektowanie graficzne Justyna Stefańczyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 634 200 55 29, REGON 380 937 181.

 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbierania danych

 

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedaży dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.

 • Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę sklepu Dzika Małpa jest akceptacja warunków REGULAMINU i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 • rejestracji konta w Sklepie internetowym Dzika Małpa, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • składania zamówienia w Sklepie internetowym Dzika Małpa , w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:

  - Imię i nazwisko,
  - Adres e-mail,
  - Numer telefonu,
  - NIP (w przypadku rejestracji firmy),
  - Nazwa firmy (w przypadku rejestracji firmy),
  - Adres do wysyłki i faktury,

 • W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz podaje następujące dane:

  - Imię i nazwisko,
  - Adres e-mail,
  - Numer telefonu,
  - NIP (w przypadku rejestracji firmy),
  - Nazwa firmy (w przypadku rejestracji firmy),
  - Adres do wysyłki i faktury,

 • W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

 • W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

  - Imię i nazwisko,
  - Adres e-mail,
  - Numer telefonu,

 • Przekazanie danych osobowych do Sklepie internetowego Dzika Małpa jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

Udostępnianie lub powierzanie danych

 

 • W celu realizacji zamówienia niektóre dane osobowe są przekazywane dostawcom usług w związku z poniższymi czynnościami:

  - w celu realizacji procesu płatności,

  - w celu realizacji usługi kurierskiej,

  - obsługa biura księgowego.

 • Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

  - W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sklep Internetowy i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  - W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 • Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 • Prawo do usunięcia danych - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 • Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 • Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 • Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Sklep Internetowy spełnia żądanie lub ustosunkowuje się do niego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych po jego otrzymaniu.

Dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą

 • Adres Sprzedawcy: ul. Pod Kasztanami 67/2, 40-462 Katowice

 • Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dzikamalpa.pl

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl